Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Autokrata surowy


Autokrata surowy - Jest zdecydowanie apodyktyczny, lecz sprawiedliwy w stosowaniu swych zasad. Jest pryncypialny, działa w myśl przyjętych sztywnych reguł. Nie deleguje swych uprawnień, lecz stara się trzymać możliwie jak najwięcej nici władzy w swoim ręku.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Autokrata surowy:
Inne tematy w słowniku:

Poziomy produktu: (definicja nr 1165)

Wyróżnić można pięć poziomów produktu:

1. Produkt, który zapewnia podstawową korzyść, którą nabywca rzeczywiście kupuje,
2. Produkt w formie... (...)

Teorie wzmocnienia: (definicja nr 1164)

Wiążące się z osobą B.F. Skinnera i innych, często noszą także nazwę modyfikacji zachowań. Teorie te nie korzystają z koncepcji... (...)

Teorie procesu: (definicja nr 1163)

Teorie procesu określają, w jaki sposób i przez jakie cele poszczególne osoby są motywowane. Według tego poglądu, potrzeby są jedynie... (...)

Zobacz też:
Autokrata życzliwy
Styl kierowania X
Teoria Y
Teoria Z
Styl konsultacyjnyRSS - Mapa