Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Auto Casco


Auto Casco - Cechy charakterystyczne:

- ubezpieczenie majątkowe - rzeczowe
- konkretny podmiot od konkretnych przyczyn
- każdy ZU ma swoje warunki ubezpieczenia
- regulowane ogólnymi warunkami ubezpieczenia
- pojazd i wyposażenie dodatkowe

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Risk management: (definicja nr 1111)

Zarządzanie ryzykiem jest ustawicznym wypełnieniem określonych, kolejnych procedur towarzyszących procesowi podejmowania decyzji.

Procedury te kolejno obejmują:
- sformułowanie celów... (...)

Funkcje ubezpieczeń gospodarczych: (definicja nr 1110)

Mnożenie funkcji ubezpieczeń nie powinno wywoływać większych wątpliwości, jeśli przy pomocy kolejnej funkcji uwypukla się w sposób wyraźny i jednoznaczny... (...)

Ubezpieczenia lądowe: (definicja nr 1109)

Są to wszystkie ubezpieczenia poza grupą ubezpieczeń morskich, także ubezpieczenia lotnicze i w żegludze śródlądowej. Ubezpieczenia gospodarcze, które są przedmiotem... (...)

Zobacz też:
Elastyczność pobytu
Elastyczność łukowa
Elastyczność punktowa
Występowanie substytutów
Efektywność technicznaRSS - Mapa