Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


AIDA


AIDA - Skrót angielskich słów; attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), i action (działanie). Skrót ten oznacza podstawowy sposób działania reklamy.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat AIDA:

  • Promocja - Definicja promocji, komunikacja marketingowa, składniki promocji marketingowej (reklama, akwizycja, public...
  • Wykłady z marketingu - Kolejne opracowanie teoretyczne, a w nim: definicja marketingu, aspekty funkcjonowania,...
Inne tematy w słowniku:

Logistyka dystrybucji: (definicja nr 100)

Obejmuje przepływ wyrobów gotowych z magazynu zbytu bezpośrednio lub przez pośredników do ostatecznego nabywcy. (...)

Logistyka produkcji: (definicja nr 99)

Obejmuje przepływ surowców, materiałów i półproduktów z magazynu zaopatrzeniowego poprzez kolejne ogniwa procesu produkcyjnego aż do magazynu zbytu lub bezpośrednio... (...)

Logistyka zaopatrzenia: (definicja nr 98)

Obejmuje przepływ dóbr fizycznych z rynku zaopatrzenia do magazynu zaopatrzeniowego przedsiębiorstwa lub bezpośrednio do produkcji przy systemie -just in time... (...)

Zobacz też:
CEO
BTL - below the line
Copywriter
Corporate identity
CRM - Customer Relationship MangmentRSS - Mapa