Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Artefakty


Artefakty - Są najłatwiejszymi do określenia składnikami kultury organizacyjnej. Mają one bezpośredni wpływ na zachowanie człowieka w organizacji. Dotyczą one stosunku człowieka względem przedmiotów i sytuacji. Należy zwrócić przy tym uwagę, na to że artefakty (postawy) są wynikiem działania norm i wartości na przedmiot czy sytuację.

Artefakt dzielą się na :
- artefakty fizyczne – wyposażenie i wystrój wnętrz, sposób ubierania personelu itp.
- artefakty behawioralne – rytuały, gesty, schematy zachowań itp.
- artefakty językowe – język skrótów występujący tylko w danej firmie, legendy, mity itp.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Artefakty:

  • Kultura organizacji - Skład pracy: definicja kultury organizacji, czynniki wpływające na kulturę organizacji,...
  • Kultura organizacyjna - Skład pracy: geneza kultury organizacji, przejawy kultury organizacji (symbole, sposoby...
Inne tematy w słowniku:

Restrukturyzacja a prywatyzacja: (definicja nr 1017)

Istnieje wąskie i szerokie pojęcie terminu restrukturyzacja. W rozumieniu wąskim, dość popularnym w literaturze zachodniej, restrukturyzację (restructuring) traktuje się odrębnie... (...)

Zasada rosnących kosztów marginalnych: (definicja nr 1016)

Zjawisko malejących korzyści marginalnych jest ściśle związane ze zjawiskiem rosnących kosztów marginalnych.

Przy danym dochodzie pieniężnym, który dysponuje konsument... (...)

Prawo popytu rynkowego: (definicja nr 1015)

Wraz ze wzrostem ceny produktu zmniejsza się, ceteris paribus, popyt na ten produkt, natomiast wraz ze spadkiem ceny popyt wzrasta.

Zobacz też:
Abraham Maslow
Problemy globalne
Procesy logistyczne
Składniki procesów informacyjnych logistyki
Założenia koncepcji Lean ProductionRSS - Mapa