Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych - Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się konkurentów. Przedsiębiorstwo może także rezygnować z zysków krótko...

Koszty procesów logistycznych - W przedsiębiorstwie produkcyjnym składają się z następujących elementów: - kosztów fizycznego transferu dóbr, czyli kosztów transportu zewnętrznego i wewnętrznego, obejmujących koszty wynikające ze zużycia sprzętu (amortyzacja) lub z opłat za usługi...

Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego - Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku efektywności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów procentowych. Wstępem do zastosowania tych metod jest ustalenie, które z parametrów rachunku są pewne lub względnie...

Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym - Wady bezpośredniej działalności: 1. Konieczność stworzenia własnej organizacji eksportowo-importowej; 2. Konieczność zaangażowania w przedsiębiorstwie większego kapitału i korzystania z kredytów; 3. Wzrost kosztów działalności handlowej.

Złote zasady sukcesu w marketingu - To: 1. Profesjonalizm i ciężka praca (energia, wytrwałość, cierpliwość) 2. Obsługa i sposób bycia (fachowa, kompetentna trzeba lubić to co się robi) 3. Wyobraźnia 4. Osiągalność (aktywność 24-godzinna) 5. Kompromis 6. Współpraca

Źródła środków gromadzonych przez bank w operacjach biernych - mogą być: - Wkłady oszczędnościowe gospodarstw domowych - Pieniądz transakcyjny i lokaty terminowe jednostek gospodarczych gromadzone na rachunkach bankowych - Lokaty przyjmowane od innych banków - Kredyt refinansowy zaciągany w banku centralnym(NBP) - Własne papiery...

Źródła pieniądz inwestycyjnego dla firmy - To: • amortyzacja • dochód zatrzymany • emisja akcji • emisja obligacji • długoterminowe kredyty inwestycyjne

Źródła potrzeb - To: - organizm człowieka - środowisko przyrodnicze - środowisko społeczne - duchowe właściwości człowieka - życie gospodarcze (produkcja, podział, wymiana, konsumpcja)

Źródła ryzyka w inwestowaniu - To: - czynniki makrogospodarcze związane z analizą ogólnogospodarczą kraju i stosunków międzynarodowych - czynniki mezogospodarcze związane z analizą sektorową - czynniki mikrogospodarcze związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa w której prowadzona...

Źródła władzy menedżerów - To: 1. Władza wymuszania a) władza karania - umiejętności korzystania z takich narzędzi i instrumentów w jakie wyposażone jest każde stanowisko menadżerskie . b) władza rzeczywista - kierownik umie...

strona 1 z 202
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa